Projektteknik VVS

Vi på Projektteknik VVS erbjuder bland annat:

  • Projektering, utförande entreprenader, totalentreprenader, ramhandlingar, program-, system-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar

  • Installationssamordning under projekterings- och produktionsskeden

  • CAD/BIM-samordning

  • Utredningar, både tidiga skeden och i befintliga bestånd.

  • Statusbesiktningar och inventeringar av VVS-installationer

  • CE-märkning

  • Entreprenadbesiktningar

  • Teknisk dokumentation

  • Kalkyler

  • Utvärdering och granskning av anbud