Kontakta oss

Här hittar ni kontaktuppgifter till våra kontor

VILKET KONTOR VILL DU KONTAKTA?

PROJEKTTEKNIK I LINKÖPING

Besök oss:

Vårt kontor ligger på Junkersgatan 1, 582 35 Linköping. Se vägbeskrivning.

 

Ring oss:

Ring 073-517 94 35 eller direkt till någon av oss i personalen.

 

Skriv till oss:

Skicka e-post till info@projektteknik.nu eller direkt till någon av oss.

Projektteknik Linköping

Stefan Trygg

VD PT Ljus / Uppdragsledare

stefan.trygg@projektteknik.nu
073-517 94 21

Mer om Stefan
 • Projektledning/byggledning
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Besiktningar
 • Belysning vägar/gator, parker, lekplatser, torg, fasader, broar m.m

Markus Uggla Brännsten

Konstruktör

markus.u.brannsten@projektteknik.nu
073-517 94 20

Mer om Markus
 • Projektering EL/TELE
 • 3D-samordning
 • Bostäder, kontor, skolor, äldreboende m.m.

Mattias Lundqvist

Konstruktör

mattias.lundqvist@projektteknik.nu
073- 517 98 54

Mer om Mattias
 • Projektering rör
 • Projektering ventilation
 • Sjukhus, kontor, bostäder, förskola, simhall, industri/verkstad
 • Specialområden: utbildare CAD/ritteknik, CAD/BIM-samordning

Joakim Sigfast

Konstruktör

joakim.sigfast@projektteknik.nu
073-517 94 22

Mer om Joakim
 • Projektering EL/TELE
 • 3D-samordning
 • Bostäder, kontor, skolor, äldreboende m.m.

Raeed Dakhel

Konstruktör

raeed.dakhel@projektteknik.nu
070-525 27 49

Mer om Raeed
 • Projektering el/tele
 • 3D-samordning
 • Beräkningar
 • Sjukhus, värmeverk m.m.

Mattias Johansson

VD / Uppdragsledare

mattias.johansson@projektteknik.nu
073-517 94 35

Mer om Mattias
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Kontroll/Besiktning
 • Utredningar
 • Sjukhus, bostäder, kontor, skolor, äldreboende m.m.
 • Förstudier tidiga skede
 • Specialområden: säkerhet, dörrmiljöer, styrsystem, integrering, installationssamordning

Magnus Åkerblom

Projektansvarig / Uppdragsledare

magnus.akerblom@projektteknik.nu
073-517 94 36

Mer om Magnus
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Kontroll/Besiktning
 • Utredningar
 • Bostäder, kontor, skolor, äldreboende, lab, värmeverk, sågverk m.m.
 • Förstudier
 • Specialområden: installationssamordning, entreprenadkalkyler

Johan Fridh

Teknik- och QA-ansvarig / Uppdragsledare

johan.fridh@projektteknik.nu
073-517 95 30

Mer om Johan
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Kontroll/Besiktning
 • Utredningar
 • Sjukhus, Bostäder, kontor, skolor, äldreboende, värmeverk, lantbruksfastigheter m.m.
 • Förstudier
 • Specialområden: 3D-samordning, installationssamordning, belysningsstyrningar, KNX

Johan Nilsson

Konstruktör

johan.nilsson@projektteknik.nu
073-517 98 52

Mer om Johan
 • Projektering rör

 • Projektering ventilation

 • Sjukhus, kontor, gym, multihall, förskola, simhall

 • Specialområden: BIM-Samordning, digital installationssamordning

Alexander Gustafsson

Handläggare / Konstruktör

alexander.gustafson@projektteknik.nu
073-517 98 53

Mer om Alexander
 • Projektering rör

 • Projektering ventilation

 • Sjukhus, simhall, sporthall, kontor, gym, multihall, förskola, bibliotek

 • Specialområden: installationssamordning

Philip Klaar

VD PT VVS / Uppdragsledare

philip.klaar@projektteknik.nu
073-517 98 51

Mer om Philip
 • Projektering rör

 • Projektering ventilation

 • BIM-samordning

 • Installationssamordning

 • Utredningar

 • Förstudier

 • Sjukhus, labb, kontor, affärslokaler

 • Specialområden: BIM-Samordning, installationssamordning, sjukhus

Fredrik Johansson

Projektansvarig / Uppdragsledare

fredrik.johansson@projektteknik.nu
073-517 98 50

Mer om Fredrik
 • Projektering rör

 • Projektering ventilation

 • Installationssamordning

 • Rambeskrivningar

 • Utredningar

 • Förstudier / Rådgivning

 • Kalkyler VVS

 • Sjukhus, labb, kontor, gym, industri, simhall, sporthall, ishall, museum, affärslokaler

 • Specialområden: installationssamordning, sjukhus

Anders Wendel

Elkraft- och automationsingenjör

anders.wendel@projektteknik.nu
076-841 27 93

Mer om Anders
 • Förstudier, utredningar, statusbedömningar
 • Kalkyler
 • Rambeskrivningar/Tekniska specifikationer
 • Projektering, detaljkonstruktion av kraft- och automationssystem inom kraftvärmeverk, VA-verk, vattenkraftverk, biogasanläggningar samt sjukhus
 • Idrifttagning och provning
 • Kontroll och besiktning
 • God vana vid entreprenader enligt AB04 och ABT06
 • Specialområden: mellanspänning / reläskydd, reservkraft och avbrottsfri kraft (UPS), lågspänningsställverk, apparatskåp för styr- och övervakning, elkonstruktion enligt ATEX, potentialutjämning i industriella miljöer samt märk- och dokumentationssystem

Christer Tulldahl

Konsult el- och telesystem

christer.tulldahl@projektteknik.nu
070-539 18 11

Mer om Christer
 • Förstudier, Utredningar
 • Kalkyler
 • Rambeskrivningar
 • Projektledning
 • Installationsledning, byggledning
 • Kontroll och besiktning
 • Gedigna kunskaper i entreprenader enligt AB04 och ABT06
 • Sjukhus, offentliga fastigheter, industrier
 • Specialområden: entreprenadbesiktningsman certifierad av RISE

Johan Hansen

Kraft- och automationsingenjör

johan.hansen@projektteknik.nu
070-221 22 46

Mer om Johan
 • Projektering, detaljkonstruktion av kraft- och automationssystem inom kraftvärmeverk, VA-verk, processanläggningar, biogasanläggningar samt sjukhus
 • God vana vid entreprenader enligt AB04 och ABT06
 • Specialområden: lågspänningsställverk, kabeldimensionering, apparatskåp för kraft- , styr- och övervakning, elkonstruktion enligt ATEX, potentialutjämning i industriella miljöer samt märk- och dokumentationssystem

Erik Henell

Kraft- och automationsingenjör

erik.henell@projektteknik.nu
076-830 27 94

Mer om Erik
 • Projektledning
 • Rambeskrivningar/Tekniska specifikationer
 • Projektering av kraft- och automationssystem inom kraftvärmeverk, VA-verk, biogasanläggningar samt vattenkraftverk
 • Kontroll och besiktning
 • God vana vid entreprenader enligt AB04,  ABT06 och ABA99
 • Specialområden: mellanspänning, reservkraft och avbrottsfri kraft (UPS), lågspänningsställverk, apparatskåp för styr- och övervakning, elinstallationer enligt ATEX, potentialutjämning i industriella miljöer samt märk- och dokumentationssystem

Otto Dahlin

Automationsingenjör

otto.dahlin@projektteknik.nu
076-771 57 06

Mer om Otto
 • Förstudier, utredningar, statusbedömningar
 • Kalkyler
 • Rambeskrivningar/Tekniska specifikationer
 • Projektering, systemering, programmering och driftsättning av automationssystem inom VA-anläggningar, kraftvärmeverk, vattenkraftverk, kylproduktion och fjärrkyla, sjukhus, livsmedelsindustri, tillverkningsindustri samt fastighetsdrift
 • Felsökning
 • Provning, kontroll och besiktning
 • God vana vid entreprenader enligt AB04 och ABT06
 • Specialområden: PLC/DCS, HMI och SCADA, industriell datakommunikation och fältbussar samt konfigurering av processinstrument och frekvensomriktare

Isa Bargello

Konstruktör

isa.bargello@projektteknik.nu
073-501 86 24

Mer om Isa
 • Projektering el/tele
 • 3D-samordning
 • Bostäder, kontor, skolor, äldreboende m.m.

Mats Lidman

Senior konsult

mats.lidman@projektteknik.nu
070-635 61 10

Mer om Mats
 • Projektledning

 • Kontroll och besiktning

 • Tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter

 • Upphandling och systemuppbyggnad av kraft- och automationssystem för kraftvärmeverk, sjukhus och VA-verk m.m.

 • God vana att arbeta med entreprenader/leveranser för olika kontraktsformulär, t.ex. AB04, ABT06, ABA99 och NLM19

 • Specialområden: mellanspänningsställverk, lågspänningsställverk, reservkraft, UPS samt dokumentation och märkning

Sam Sjöberg

Automationsingenjör

sam.sjoberg@projektteknik.nu
073-541 44 11

Mer om Sam
 • Förstudier, utredningar, statusbedömningar
  • Kalkyler
  • Rambeskrivningar/Tekniska specifikationer
  • Projektering, systemering, programmering och driftsättning av automationssystem inom
 • VA-anläggningar
 • Pumpstationer
 • Kraftvärmeverk
 • Vattenkraftverk
 • Tryckstegringsanläggningar
 • Sjukhus
 • Livsmedelsindustri
 • Tillverkningsindustri
 • Fastighetsdrift
  • Felsökning
  • Provning, kontroll
  • God vana vid entreprenader enligt AB04 och ABT06.
 • Specialområden: PLC/DCS (Mitsubishi, ABB, Codesys, Siemens), HMI och SCADA (Mitsubishi, Siemens, Beijer), VA-Operatör, industriell datakommunikation och fältbussar samt konfigurering av processinstrument och frekvensomriktare

My Smedberg

Konstruktör

my.smedberg@projektteknik.nu
073-517 98 55

Mer om My
 • Projektering rör
 • Projektering ventilation

Daniel Hjort

Automationsingenjör

daniel.hjort@projektteknik.nu
073- 518 19 61

Mer om Daniel
 • Förstudier, utredningar, statusbedömningar

 • Kalkyler

 • Tekniska specifikationer

 • Projektering, systemering, programmering och driftsättning av automationssystem inom:

  • VA-anläggningar

  • Pumpstationer

  • Livsmedelsindustri

  • Tillverkningsindustri

 • Fastighetsdrift:

  • Felsökning

  • Provning, kontroll

 • Specialområden: PLC/DCS (Mitsubishi, Codesys, Siemens), HMI och SCADA (Mitsubishi, Siemens, Beijer), VA-Operatör, industriell datakommunikation och fältbussar samt konfigurering av processinstrument och frekvensomriktare.

Emanuel Lindholm

Kraft- och automationskonsult

emanuel.lindholm@projektteknik.nu
073- 518 19 62

Mer om Emanuel
 • Projektering, detaljkonstruktion av el- och automationssystem inom kraftvärmeverk, VA-verk och processanläggningar
 • Specialområden: lågspänningsställverk, kabeldimensionering, apparatskåp för kraft- , styr- och övervakning

Staffan Nibell

Besiktningsingenjör

staffan.nibell@projektteknik.nu
076-792 27 95

Mer om Staffan
 • Förstudier, utredningar och kalkyler
 • Rambeskrivningar
 • Projektering i/av offentliga fastigheter, industrier och samhällsviktiga verksamheter
 • Projektledning, kontroll och besiktning av entreprenader
 • Specialområden: ställverk, potentialutjämning och revisionsbesiktningar (auktoriserad besiktningsingenjör av Elektriska Nämnden)

PROJEKTTEKNIK I JÖNKÖPING

Besök oss:

Vårt kontor ligger på Barnarpsgatan 13, 553 16 Jönköping. Se vägbeskrivning.

 

Ring oss:

Ring 073-517 94 30 eller direkt till någon av oss i personalen.

 

Skriv till oss:

Skicka e-post till info@projektteknik.nu eller direkt till någon av oss.

Projektteknik Jönköping

Magnus Neij

Uppdragsledare

magnus.neij@projektteknik.nu
073-517 94 30

Mer om Magnus
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Utredningar
 • 3D-samordning
 • Sjukhus, lokaler för vård och omsorg, bostäder, kontor m.m.

Emma Johansson

Ljusdesigner / Uppdragsledare

emma.johansson@projektteknik.nu
073-517 94 31

Mer om Emma
 • Ackrediterad ljusdesigner
 • Ljuskoncept
 • Ljusberäkningar
 • Förfrågningsunderlag
 • Provbelysning
 • Vägar/gator, parker, lekplatser, torg, fasader, broar m.m.

Johan Fridh

Teknik- och QA-ansvarig / Uppdragsledare

johan.fridh@projektteknik.nu
073-517 95 30

Mer om Johan
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Kontroll/Besiktning
 • Utredningar
 • Sjukhus, Bostäder, kontor, skolor, äldreboende, värmeverk, lantbruksfastigheter m.m.
 • Förstudier
 • Specialområden: 3D-samordning, installationssamordning, belysningsstyrningar, KNX

Kristofer Jonsson

Projektör / Uppdragsledare

kristofer.jonsson@projektteknik.nu
070-223 68 72

Mer om Kristofer
 • Projektering för belysning & ledning
 • Ljusberäkningar
 • Närvarostyrning
 • Fordons-/gc-vägar, bostadsområden, parker, lekplatser och torg m.m.
 • Specialområden: exteriör belysning

Stefan Trygg

VD PT Ljus / Uppdragsledare

stefan.trygg@projektteknik.nu
073-517 94 21

Mer om Stefan
 • Projektledning/byggledning
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Besiktningar
 • Belysning vägar/gator, parker, lekplatser, torg, fasader, broar m.m

Johan Skog

Konstruktör

johan.skog@projektteknik.nu
073-517 94 27

Mer om Johan
 • Projektering el- och telesystem
 • 3D-samordning
 • Bostäder, kontor
 • Specialområden: Teleregistrering

Adam Fridh

Konstruktör

adam.fridh@projektteknik.nu
073-517 94 25

Mer om Adam

Mer info kommer inom kort.

PROJEKTTEKNIK I NORRKÖPING

Besök oss:

Vårt kontor ligger på Knäppingsborgsgatan 3, 602 26 Norrköping. Se vägbeskrivning.

 

Ring oss:

Ring 073-517 94 39 eller direkt till någon av oss i personalen. 

 

Skriv till oss:

Skicka e-post till info@projektteknik.nu eller direkt till någon av oss.

Projektteknik Norrköping

Pontus Adamsson

Konstruktör

pontus.adamsson@projektteknik.nu
073-517 94 37

Mer om Pontus
 • Projektering EL/TELE
 • 3D samordning
 • Bostäder, kontor, skolor, äldreboende m.m.

Marcus Johansson

Uppdragsledare / Konstruktör

marcus.johansson@projektteknik.nu
073-517 94 39

Mer om Marcus
 • Projektering EL/TELE
 • 3D-samordning
 • Sjukhus, bostäder, kontor, skolor, äldreboende, industri m.m.

Karin Römert

Ekonomiansvarig / Administration

ekonomi@projektteknik.nu
073-518 64 74

Mer om Karin
 • Ansvarig för ekonomi och administration

Sebastian Bengtsson

Konstruktör

sebastian.bengtsson@projektteknik.nu
073-517 94 24

Mer om Sebastian
 • Projektering EL/TELE
 • Sjukhus, bostäder, kontor, skolor, äldreboende, industri m.m.
 • Specialområde: Teleregistrering bl.a. Elkoda

Mattias Johansson

VD / Uppdragsledare

mattias.johansson@projektteknik.nu
073-517 94 35

Mer om Mattias
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Kontroll/Besiktning
 • Utredningar
 • Sjukhus, bostäder, kontor, skolor, äldreboende m.m.
 • Förstudier tidiga skede
 • Specialområden: säkerhet, dörrmiljöer, styrsystem, integrering, installationssamordning

Magnus Åkerblom

Projektansvarig / Uppdragsledare

magnus.akerblom@projektteknik.nu
073-517 94 36

Mer om Magnus
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Kontroll/Besiktning
 • Utredningar
 • Bostäder, kontor, skolor, äldreboende, lab, värmeverk, sågverk m.m.
 • Förstudier
 • Specialområden: installationssamordning, entreprenadkalkyler

Johan Fridh

Teknik- och QA-ansvarig / Uppdragsledare

johan.fridh@projektteknik.nu
073-517 95 30

Mer om Johan
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Kontroll/Besiktning
 • Utredningar
 • Sjukhus, Bostäder, kontor, skolor, äldreboende, värmeverk, lantbruksfastigheter m.m.
 • Förstudier
 • Specialområden: 3D-samordning, installationssamordning, belysningsstyrningar, KNX

PROJEKTTEKNIK I SALA

Besök oss:

Vårt kontor ligger på Bråstagatan 5, 730 30 Sala. Se vägbeskrivning.

 

Ring oss:

Ring 073-517 94 26 eller direkt till någon av oss i personalen.

 

Skriv till oss:

Skicka e-post till info@projektteknik.nu eller direkt till någon av oss.

Projektteknik Sala

Patrik Smith

Utvecklingsansvarig Örebro, Västerås & Sala / Uppdragsledare

patrik.smith@projektteknik.nu
073-517 94 26

Mer om Patrik
 • Projektering EL/TELE
 • Tekniska beskrivningar
 • Kontroll/ besiktning/ statusbedömningar
 • Utredningar
 • Sjukhus, kontor, skolor, äldreboende m.m.
 • Förstudier tidiga skede
 • Specialområden: K-märkta hus, DALI-styrningar, integrering, installationssamordning

Alexander Wallroth

Konstruktör

alexander.wallroth@projektteknik.nu
073-517 94 23

Mer om Alexander
 • Projektering EL/TELE
 • 3D-samordning
 • Bostäder, kontor, skolor, äldreboende m.m.
 • Ingår i ledningsgruppen för YH-utbildningarna Elkonstruktör och Projektledare Elteknik vid Campus Nyköping

Jens Magnusson

Konstruktör

jens.magnusson@projektteknik.nu
073-517 94 28

Mer om Jens
 • Projektering EL/TELE
 • 3D-projektering
 • Bostäder, skolor, äldreboende, sporthallar m.m.
 • Specialområde: solcellsparker och solcellsanläggningar

PROJEKTTEKNIK I UPPSALA

Besök oss:

Vårt kontor ligger på Verkstadsgatan 8, 753 23 Uppsala. Se vägbeskrivning.

 

Ring oss:

Ring 073-517 94 28 eller direkt till någon av oss i personalen.

 

Skriv till oss:

Skicka e-post till info@projektteknik.nu eller direkt till någon av oss.

Projektteknik Uppsala

Patrik Smith

Utvecklingsansvarig Örebro, Västerås & Sala / Uppdragsledare

patrik.smith@projektteknik.nu
073-517 94 26

Mer om Patrik
 • Projektering EL/TELE
 • Tekniska beskrivningar
 • Kontroll/ besiktning/ statusbedömningar
 • Utredningar
 • Sjukhus, kontor, skolor, äldreboende m.m.
 • Förstudier tidiga skede
 • Specialområden: K-märkta hus, DALI-styrningar, integrering, installationssamordning

PROJEKTTEKNIK I ÖREBRO

Besök oss:

Vårt kontor ligger på Klostergatan 15, 703 61 Örebro. Se vägbeskrivning.

 

Ring oss:

Ring 073-517 94 26 eller direkt till någon av oss i personalen.

 

Skriv till oss:

Skicka e-post till info@projektteknik.nu eller direkt till någon av oss.

Projektteknik Örebro

Patrik Smith

Utvecklingsansvarig Örebro, Västerås & Sala / Uppdragsledare

patrik.smith@projektteknik.nu
073-517 94 26

Mer om Patrik
 • Projektering EL/TELE
 • Tekniska beskrivningar
 • Kontroll/ besiktning/ statusbedömningar
 • Utredningar
 • Sjukhus, kontor, skolor, äldreboende m.m.
 • Förstudier tidiga skede
 • Specialområden: K-märkta hus, DALI-styrningar, integrering, installationssamordning

Alexander Wallroth

Konstruktör

alexander.wallroth@projektteknik.nu
073-517 94 23

Mer om Alexander
 • Projektering EL/TELE
 • 3D-samordning
 • Bostäder, kontor, skolor, äldreboende m.m.
 • Ingår i ledningsgruppen för YH-utbildningarna Elkonstruktör och Projektledare Elteknik vid Campus Nyköping

Jens Magnusson

Konstruktör

jens.magnusson@projektteknik.nu
073-517 94 28

Mer om Jens
 • Projektering EL/TELE
 • 3D-projektering
 • Bostäder, skolor, äldreboende, sporthallar m.m.
 • Specialområde: solcellsparker och solcellsanläggningar

Mattias Johansson

VD / Uppdragsledare

mattias.johansson@projektteknik.nu
073-517 94 35

Mer om Mattias
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Kontroll/Besiktning
 • Utredningar
 • Sjukhus, bostäder, kontor, skolor, äldreboende m.m.
 • Förstudier tidiga skede
 • Specialområden: säkerhet, dörrmiljöer, styrsystem, integrering, installationssamordning

Magnus Åkerblom

Projektansvarig / Uppdragsledare

magnus.akerblom@projektteknik.nu
073-517 94 36

Mer om Magnus
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Kontroll/Besiktning
 • Utredningar
 • Bostäder, kontor, skolor, äldreboende, lab, värmeverk, sågverk m.m.
 • Förstudier
 • Specialområden: installationssamordning, entreprenadkalkyler

Johan Fridh

Teknik- och QA-ansvarig / Uppdragsledare

johan.fridh@projektteknik.nu
073-517 95 30

Mer om Johan
 • Projektering EL/TELE
 • Rambeskrivningar
 • Kontroll/Besiktning
 • Utredningar
 • Sjukhus, Bostäder, kontor, skolor, äldreboende, värmeverk, lantbruksfastigheter m.m.
 • Förstudier
 • Specialområden: 3D-samordning, installationssamordning, belysningsstyrningar, KNX