Projektteknik el/tele

Vi på Projektteknik el/tele erbjuder bland annat:

  • Utredningar, både tidiga skeden och i befintliga bestånd
  • Statusbesiktningar
  • Projektering, utförande entreprenader, totalentreprenader, ramhandlingar, program-, system-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar
  • Kontroll/byggledning
  • Entreprenadbesiktningar
  • Teknisk dokumentation
  • Kalkyler
  • Utvärdering och granskning av anbud