Om oss

Här kan ni bland annat läsa mer om oss och om vår historik

Affärsidé

Att tillhandahålla de bästa och mest engagerade tekniska konsulterna på de marknader där vi verkar. Definitionen av ”marknader” avser både geografisk placering och marknadssegment. Ambitionen är att bli en teknisk rådgivare som ger sina uppdragsgivare lite mer i alla lägen.

Att vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom de marknader vi verkar. Genom att värna om personal och erbjuda bra villkor kunna leva upp till våra värderingar och vision.

Att skapa ett flerdimensionellt mervärde för aktieägare, medarbetare och kunder. Dimensionerna avser både ekonomi och stolthet för den verksamhet som bedrivs och hög kundnöjdhet.

 

Värderingar

Curiosity – Commitment – Responsibility

 

Vision

Att bli den mest respekterade tekniska rådgivaren på alla orter/område vi verkar.

 

CSR-policy

Att på ett så bra sätt som möjligt vara med och positivt påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

 

Miljöpolicy

Att på ett bra sätt som möjligt vara med och positivt påverkar samhället, ur såväl ett miljömässigt som arbetsmiljömässigt perspektiv. Projektteknik har ett för verksamheten anpassat kvalitets- och miljöledningssystem samt ett system för systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Kvalitetspolicy

Verksamheten ska bygga på en hög medvetenhet vad gäller noggrannhet och alltid hitta rätt nivå på leverans av tjänster. Detta uppnås genom kontinuerligt kvalitetsarbete och utvädring samt uppföljning. Projektteknik har ett för verksamheten anpassat kvalitets- och miljöledningssystem.

 

Historik

Projektteknik startade operativt sin verksamhet 2017-09-21 i Linköping, Projektteknik samlokaliserade sig med BST teknik Öst AB (numera Convise) på Junkersgatan 1 i Linköping. Uppstarten bestod av 3st medarbetare samt ett flertal inhyrda underkonsulter. Årsskiftet 2017/2018 bestod Projektteknik av 5st medarbetare och 3st underkonsulter på heltid. 2018-03-01 öppnade Projektteknik kontoret i Örebro på Drottninggatan 15. 2018-03-05 öppnades även ett kontor i Norrköping. 2018-09-01 hade antalet medarbetare ökat till över 10st och utöver det en stor andel inhyrd personal. 2018-06-01 startade Projektteknik uppdrag nr 100, fördelade på totalt 29st olika kunder. Kundbasen består av fastighetsägare, kommunala bolag, regioner, entreprenörer, samfund och andra konsultbolag m.m.

2018-09-01 hade Projektteknik uppnått en omsättning på nästan 10 miljoner SEK sedan starten.

 

Grundstenar och samlad erfarenhet

Grundstenarna i det som Projektteknik bygger på är:

  • Ett flertal erfarna medarbetare med totalt sammanlagd arbetslivserfarenhet från yrket på ca 200 år.
  • Varje medarbetare drivs av en stor portion engagemang och nyfikenhet samt står för värderingen ansvar.
  • Projektteknik tror stark på att skapa starka nätverk inom de kompetensområden vi verkar, där vi prestigelöst kan hjälpas åt att genomdriva även betydligt större eller flerdisciplinerade projekt än vad liknande bolag klara av rent volymmässigt med bibehållen kvalitet.
  • Att vi ska vara enkla att göra affärer med.
  • Att vi ska vara tillgängliga och skapa värden för våra kunder.

Sponsring

Vi föredrar att synas i de sammanhang vi vill förknippas med och det är allt ifrån ungdoms- och motionsidrott till elitidrott och spännande kulturevenemang. Vi har bland annat sponsrat:

  • IFK Norrköping
  • Lommaryds IF
  • Kulturbilagan i Norrköping
  • Landeryd Golf