Norrköping – Nytt kem laboratorium

Beställare: Sundins EL
Åtagande: El- och teleprojektering

Peab bygger om befintliga lokaler och tillskapar ett nytt forskningslaboratorium till förmån för Linköpings universitet, detta i externa fastigheter centralt i Norrköping.

Lokal innehållande 9 st labbrum varav 1st ATEX-klassat, pentry och arbetsplatsyta samt tillhörande förråd, wc, avfallsrum etc. Vissa utrymmen i lokalen utförs med ESD-golv. Labbrummen utrustas bland annat med utrustning som: dragskåp, potentiostat, real glove box, UV-vis spectro, permea-bility meter, fuel cell set up och diverse kylar, frysar, ugnar, centrifuger, vågar och förvaring för kemikalier och lösningsmedel.

Ett nytt fläkt-/teknikrum samt ett gasrum med kvävgasgenerator tillskapas på våning nedanför där även det ställverk vi ansluter oss mot finns.

Vi har varit med och utfört detaljprojekteringen av el-och telesystem åt beställaren Sundins EL. Projektering har omfattat: kanalisation, kraft, belysning, tele-/datasystem, brandlarm, el i styr (Lindivent), potentialutjämning, mät-och funktionsjord samt kanalisation för passer- och säkerhetssystem. Projektet omfattar total yta ca 500 m2. Mycket installationstätt.

Uppdrag:
Projektering el- och telesystem för nytt kem laboratorium, Linköpings universitet​.

Konsulter:
Magnus Åkerblom, Marcus Johansson och Sebastian Bengtsson

Uppdragsgivare:
Sundins EL

Byggherre:
Peab

Slutfört:
Bygghandling 2019-10-04