Våra tjänster

Här kan ni läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder och hur vi kan hjälpa er

EL/TELE-system

Även inom VVS-system genom samarbete med underkonsulter

  • Utredningar, både tidiga skeden och i befintliga bestånd
  • Statusbesiktningar
  • Projektering, utförande entreprenader, totalentreprenader, ramhandlingar
    program-, system-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar
  • Kontroll/byggledning
  • Entreprenadbesiktningar
  • Teknisk dokumentation
  • Kalkyler
  • Utvärdering och granskning av anbud

Projektteknik Ljus

Vårt dotterbolag Projektteknik Ljus kan hjälpa er med bland annat ljusanalyser, belysningsprogram, ljusberäkningar, belysningsprojektering, förfrågningsunderlag, uppdragsledning /projektledning, provbelysningar och besiktningar.

Sprinkler

Genom samarbete med samlokaliserade underkonsulter

  • Utredningar, både tidiga skeden och i befintliga bestånd
  • Projektering, utförande entreprenader, totalentreprenader, ramhandlingar
    program-, system-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar
  • Kalkyler
  • Utvärdering och granskning av anbud

Bygg

  • Behjälpliga med att ta fram beslagningskombinationer för dörrar
  • Arkitekttjänster (genom samarbete med underkonsulter)
  • Byggkonstruktion (genom samarbete med underkonsulter)

Hiss

Genom samarbete med samlokaliserade underkonsulter

  • Projektering för program-, system-, förfrågningshandling m.m.
  • Entreprenadbesiktningar
  • Projektledning
  • Statusbesiktningar, åtgärdsförslag mm.