Våra tjänster

Här kan ni läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder och hur vi kan hjälpa er

EL/TELE-system

Även inom VVS-system genom samarbete med underkonsulter

 • Utredningar, både tidiga skeden och i befintliga bestånd
 • Statusbesiktningar
 • Projektering, utförande entreprenader, totalentreprenader, ramhandlingar
  program-, system-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar
 • Kontroll/byggledning
 • Entreprenadbesiktningar
 • Teknisk dokumentation
 • Kalkyler
 • Utvärdering och granskning av anbud

Projektteknik Ljus

Vårt dotterbolag Projektteknik Ljus kan hjälpa er med bland annat ljusanalyser, belysningsprogram, ljusberäkningar, belysningsprojektering, förfrågningsunderlag, uppdragsledning /projektledning, provbelysningar och besiktningar.

Sprinkler

Genom samarbete med samlokaliserade underkonsulter

 • Utredningar, både tidiga skeden och i befintliga bestånd
 • Projektering, utförande entreprenader, totalentreprenader, ramhandlingar
  program-, system-, förfrågnings-, bygg- och relationshandlingar
 • Kalkyler
 • Utvärdering och granskning av anbud

Bygg

 • Behjälpliga med att ta fram beslagningskombinationer för dörrar
 • Arkitekttjänster (genom samarbete med underkonsulter)
 • Byggkonstruktion (genom samarbete med underkonsulter)

Hiss

Genom samarbete med samlokaliserade underkonsulter

 • Projektering för program-, system-, förfrågningshandling m.m.
 • Entreprenadbesiktningar
 • Projektledning
 • Statusbesiktningar, åtgärdsförslag mm.