Växjö – Hortonomen 1

Beställare: Grännäs Trähus
Åtagande: El- och teleprojektering

Tillsammans med Grännäs Trähus är vi stolta att få projektera Hortonomen 1 i Växjö. Projektet är ett friliggande projekt i ett befintligt bostadsområde, Hortonomen 1, som är belägen i anslutning till Linnéuniversitet. Här projekterar vi miljösmarta bostäder, bostäderna ska delvis få sin el från lokal elproduktion via solcellsanläggning på tak samt att byggnaderna byggs helt i trä. Fastigheten blir Svanenmärkt vilket innebär att du bor i en lägenhet som granskats ur ett livscykelperspektiv där både fastigheten, byggprocessen och hur den förvaltas undersöks mycket noga. Lägenheter kommer i färdiga moduler från fabrik för snabbt byggmontage på arbetsplatsen. Projektet består av ca 100 nya studentlägenheter i 7 våningar fördelat på ca 5000 kvm. 

  • Studentbostäder 
  • Solcellsanläggning
  • Miljösmarta bostäder 
  • Byggnader helt i trä
  • Modullägenheter 

Uppdrag:
Projektering el- och Telesystem av nya studentboenden i Växjö. 

Konsulter:
Henrik Törnvall och Johan Skog 

Uppdragsgivare:
Grännäs Trähus 

Byggherre:
Svenska Studenthus och K2A 

Slutfört:
Bygghandling Q2 2021