Norrköping – Gamla Tullhuset

Beställare: Bomans El & Larmtjänst
Åtagande: El- och teleprojektering

Spinnhusets Fastigheter AB bygger om och utvecklar byggnad med högt kulturhistoriskt värde – Gamla Tullhuset. Detta för ny verksamhet som exklusiv restaurang med 2 st kök, flertalet matsalar, barer, vinrum, festvåning, uteservering, tillbyggnad av glaspaviljong, teknikrum samt personalytor. Även fristående teknik- och miljöhus uppförs.

Byggnaden från 1780-talet har påbyggts i etapper och anses vara ett av landets exteriört mest välbevarade tullhus från 1800-talets mitt. Gamla Tullhuset är byggnadsminnesförklarad och är skyddat av kulturmiljölagen, riksintresset lyfter fram kopplingen till hamnen och industrialisering.

Restaurangen blir modern med ny teknik men anpassas till befintlig byggnad och krav från antikvariska utredningar. Vi har varit med och utfört detaljprojekteringen av el-och telesystem åt beställaren Bomans El & Larmtjänst. Projektering har omfattat: kanalisation, kraft, belysning, tele-/datasystem och brandlarm. Projektet omfattar total yta ca 1000 m2.

Uppdrag:
​Projektering el- och telesystem för ny restaurang i Norrköping.

Konsulter:
Magnus Åkerblom, Marcus Johansson och Sebastian Bengtsson

Uppdragsgivare:
Bomans El & Larmtjänst

Byggherre:
Spinnhusets Fastigheter AB

Slutfört:
Bygghandling Q2-Q3 2020