Lund – Kv Näcken 1

Tillsammans med Grännäs Trähus är vi stolta att få projektera ytterligare ett projket, Näcken 1 i Stora Råby, Lund. Här projekterar vi miljösmarta bostäder som byggs helt i trä och som delvis ska få sin el från lokal elproduktion via solcellsanläggning på taket. Fastigheten blir Svanenmärkt vilket innebär att du bor i en lägenhet som granskats ur ett livscykelperspektiv, där både fastigheten, byggprocessen och hur den förvaltas undersöks mycket noga. Lägenheter kommer i färdiga moduler från fabrik för snabbt byggmontage på arbetsplatsen. Projektet består av 3 st huskroppar med ca 100 nya lägenheter, lokaler och parkeringsgarage.

  • Hyresbostäder
  • Solcellsanläggning
  • Miljösmarta bostäder
  • Byggnader helt i trä
  • Modullägenheter
  • Lokaler

Uppdrag:
Projektering el- och telesystem av nya studentbostäder i Lund

Konsulter:
Henrik Törnvall och Johan Skog

Uppdragsgivare:
Grännäs Trähus

Byggherre:
Svenska Studenthus och K2A

Slutfört:
Bygghandling Q2 2021