Linköping – Norrskenet

​I det gamla industrikvarteret vid Östgötagatan och Sveagatan i Vasastaden bygger Stångåstaden 300 hyreslägenheter och kommersiella lokaler i markplan. Vi projekterar Norrskenets tredje etapp med ca 85 lägenheter, lokaler, parkeringsgarage samt en restaurang.

På platsen, som av många Linköpingsbor är känd som gamla Priso-tomten, finns idag en hög skorsten kvar från den strumpfabrik som tidigare legat där. Skorstenen kommer att renoveras och bevaras och är inte det enda som kommer påminna om platsens historia. Den sista etappen av Norrskenet kommer att byggas i nygammal industristil med rött tegel och fönster som för tankarna till gamla fabriker. Vår projektering sker i samarbete med Midroc Electro som kommer vara elentreprenör för projektet.

  • Hyresbostäder, allmännyttan
  • Kommersiella lokaler
  • Restaurang
  • Parkeringsgarage
  • SundaHus-godkända material

Uppdrag:
​Projektering el- och telesystem av bostadsrätter i nytt bostadsområde i Linköping

Konsulter:
Henrik Törnvall

Uppdragsgivare:
Midroc Electro

Byggherre:
Stångåstaden AB

Slutfört:
Bygghandling Q1 2021