Katrineholm – Kv Järven

Beställare: AB El & Säkerhet
Åtagande: El- och teleprojektering

Katrineholms Fastighets AB investerar över 200 MSEK i en ny högstadieskola med storkök (ca 1400 portioner), ny idrottshall samt tillhörande friytor, angöring och parkering. Den nya Järvenskolan planeras stå klar till höstterminen 2022 och kommer rymma 1300 elever. Projektet utförs i samverkan/partnerprojekt med NCC.

Järvenskolan blir modern med ny teknik och planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vi på Projektteknik har varit med och tagit fram kalkylunderlag samt utfört detaljprojekteringen av el- och telesystem åt beställaren/ elentreprenören AB El & Säkerhet.

  • Projekteringen har omfattat: kanalisation, kraft, belysning, tele-/ datasystem, brandlarm inkl. talat utrymningslarm, passer-/ säkerhetssystem.
  • Utredningar för optimering av mediaförsörjning till samtliga byggnader på fastigheten.
  • Både ny skola och ny idrottshall anpassas och dockas ihop med befintliga byggnader.
  • Projektet omfattar en total yta på ca 10 300 kvm inkl. en ny idrottshall på cirka 1 200 kvm.

Uppdrag:
Kalkylunderlag och projektering el- och telesystem vid ny högstadieskola Katrineholm.

Konsulter:
Magnus Åkerblom, Marcus Johansson, Pontus Adamsson och Henrik Lindholm

Uppdragsgivare:
AB El & Säkerhet

Slutfört:
Bygghandling Q4 2020