Trycket från beställarna har ökat på att konsulter ska ha certifierade entreprenad-besiktningsmän. Därför har vi på Projektteknik varit lyhörda och förstått vikten av en certifiering, vilket innebär att ett oberoende organ bedömer om en person är kvalificerad för att utföra besiktningar genom både teoretisk samt praktisk bakgrund.

Patrik Lindberg har som första person hos oss på Projektteknik blivit certifierad Entreprenad-besiktningsman av RISE och samtidigt medlem i SBR. Detta innebär att vi ska följa deras regler och återkoppla med vad och hur vi genomför besiktningar. Att ställa krav på besiktningsmän, på samma sätt som man ställer krav på att både entreprenörer och konsulter utför sitt arbete fackmannamässigt, känns som en självklarhet för oss.

Här kan ni se Patriks certifikat