Vi har fått förtroendet av Caverion att projektera en ny sporthall.