Vi har fått förtroendet av Caverion att projektera en ny sporthall i Sandbyhov, Norrköping. Stort tack för förtroendet!